Informasjon om Digitalt årsmøte for Rådyrveien Borettslag 2020

Her finner du mer informasjon om hvordan du går frem, samt kopi av den ordinære innkallingen som ble sendt ut tidligere i år