Innkalling til ordinær generalforsamling på digital plattform

Innkalling til ordinær generalforsamling på digital plattform