Ny innlogging for reservering av vask og betaling ivaskeriet.

Du må nå få en betalingstag, og opprette egen bruker både for å reservere tid og betale.

Tag fåes på styrerommet på mandager mellom kl 20 - 21.

Under følger nettsted for innlogging samt bruksanvisning på dansk

og engelsk