RVB Informasjon januar 2019

Viktig informasjon vedrørende Canal Digital/Telenor

Viktig informasjon vedrørende ny avtale om oppgradering av nett med Canal Digital/ Telenor. Disse arbeidene vil foregå på dagtid fra mandag 14.01 og ca 14 dager fremover.
OBS: det vil i denne perioden på dagtid hverken være TV- signaler eller tilgang til internett over borettslagets kabelsystem


Basert
på innspill fra beboere og endrede behov vedrørende behov hos mennesker for TV-tjenester, har Borettslaget rett før jul sluttforhandlet en ny avtale med Canal Digital/Telenor som innebærer en oppgradering av hastighet på nett fra 50 Mbps til 250 Mbps, samt oppgradering av TV-kanal tjenester med b.l.a T-We, ny dekoder og nye rutere.

Arbeidet
med oppgraderingen vil skje i 2 faser – først vil Telenor gjennom sin entreprenør – Tessta AS - foreta en oppgradering av inntaksskapene tilhørende hver blokk, og når dette er gjennomført vil hver leilighet få byttet kabelkontakt inne i leiligheten og utlevert nye dekodere og rutere.

Arbeidet med inntaksskapene vil starte medio januar, og kunngjøres nærmere ved oppslag på inngangsdørene til blokkene. Perioden arbeidet vil holde på, anslås til ca. 14 dager.

Det vil på dagtid i denne perioden ikke være TV-signaler eller tilgang til internett over borettslagets kabelsystem.

De beboerne som har inntaksskapene (Grå kasser på ca 70x90 cm) utenfor sine leiligheter i blokk 1,3a, 5 og 7 må holde adkomsten til disse ryddig, og være klar over at det kommer til å oppholde seg montører ved disse på dagtid.

Det vil komme nærmere informasjon om selve endringer i kanaltilbud og tjenester senere, samt tidspunkter for når nye dekodere og rutere startes utlevert. Entreprenøren leverer ut nytt materiell, og bytter antenne/kabeluttak samt samler inn det gamle materiellet.

Med vennlig hilsen
Styret i Rådyrveien Borettslag