Vi ønsker Abba Renhold velkommen som ny leverandør av renholdstjenester i Rådyrveien Borettslag fra 1 september

Avtalen gjelder
renhold av trappeoppganger, vaskeriet og matteleie

Matter blir byttet hver tirsdag og det vil bli trappevask vil skje
hver fredag

I vinterhalvåret har vi utvidet renholdet og det vil det bli vasket
2 ganger i

uken primært tirsdag og fredag i tillegg til mattebytte på
tirsdager