Vi ønsker Abba Renhold velkommen som ny leverandør avrenholdstjenester i Rådyrveien Borettslag fra 1 september

Avtalen gjelder renhold av trappeoppganger, vaskeriet og matteleie

Matter blir byttet hver tirsdag og det vil bli trappevask vil skje

hver fredag

I vinterhalvåret har vi utvidet renholdet og det vil det bli vasket

2 ganger i

uken primært tirsdag og fredag i tillegg til mattebytte på

tirsdager