Viktig informasjon om ny oppmerking av parkeringsplasser

Det skal merkes opp parkeringsplasser både på øvre og nedre parkeringsplass. Dette vil skje over en periode på 3 dager, i to omganger hvor plassene ikke kan benyttes og bilene må fjernes. Dette er grunnet renhold og opptørking før ny merking foretas.

Dette starter søndag formiddag den 19. mai klokken 12.00 og vill vare til tirsdag, 21. mai kl 17.00 gjeldende nedre parkeringsplass fra nr. 51 til og med 104 mellom blokk 3a/b og blokk 1.


For øvre parkeringsplass bak blokk nummer 7 for plassene 1 til 50 vil tidspunktene være fra tirsdag, 21. mai kl 15.00 til og med torsdag, 23. mai kl 17.00.


Alle biler må fjernes fra parkeringsplassene i det nevnte tidsrom, og det vil ikke være mulig å kjøre i gjennom bommene. 


Ved vennlig hilsen

Styret i Rådyrveien Borettslag