Viktig informasjon om oppstart av elektronisk parkeringskontroll i RVBRL

Viktig informasjon om oppstart av elektronisk parkeringskontroll i RVBRL

Styret driver i disse dager med å innføre elektronisk parkeringsregistrering på parkeringsplassene i borettslaget etter oppfordring i fra Europark. Dette vil medføre at de eksisterende parkeringskortene utgår, og ikke lenger skal være i bilen.

I stedet må beboerne selv sørge for å registrere kjøretøyets bilnummer i Europark sin database. Europark vil benytte kamera med skiltgjenkjenningssystem for utøvelsen av parkeringskontrollen, og har ikke brukeren registrert riktig bilnummer, så vil det bli ilagt gebyr.

Alle som pr. i dag har parkeringsplass i borettslaget, har fått eller får tilsendt en SMS med link på sin registrerte mobiltelefon fra Europark som går til et nettsted for registering:

https://europark-permit.giantleap.no

Når du klikker på denne linken, kommer du inn til Europark sine egne hjemmesider. Her skal du trykke på «glemt passord», for så å fylle inn telefonnummeret som er registrert på parkeringsplassen din. (Ditt mobiltelefonnummer) Da får du tilsendt en tekstmelding med en kode. Ved å fylle inn denne koden, får du muligheten til å lage ditt eget passord.

Etter å ha laget ditt eget passord, logger du inn med telefonnummeret ditt og det nye passordet. Deretter klikker du på «endre» når parkeringsavtalen i Rådyrveien Borettslag dukker opp. Her kan du fylle inn inntil to bilnummer som registreres på parkeringsplassen din.

Det er kun mulig å registrere to bilnummer per parkeringsplass. Pass på når du setter en annen bil der, at dette endres av deg på Europark sin nettside. Dette blir tilsvarende som i dag når du flytter parkeringskortet fra en bil til en annen, f.eks hvis du har leiebil når bilen din er på verksted.

Det er også viktig at bilen plasseres på den tildelte, oppmerkede og nummererte parkeringsplassen – alle biler som står utenfor disse vil bli ilagt parkeringsgebyr. Selv om man registrerer 2 biler i systemet, har man bare én parkeringsplass som er knyttet opp mot leieavtalen.

Systemet vil aktiveres 1. april, og fra denne dato må alle brukere ha registrert seg i systemet.

Styret vi være tilstede for hjelp med dette i fire mandager fremover, henholdsvis den 9, 16, 23 og 30. mars mellom kl 20:00 og 21:00
(Vanlig kontortid)

Systemet gjelder kun parkeringsplassene på øvre og nedre område. Garasjeplassene blir ikke berørt av dette, og trenger heller ikke å registrere seg.

Vi minner videre om at styret ikke har mulighet til å tilbakekalle ilagte gebyrer, slik at det hviler på den enkelte at registreringen er utført korrekt.

Med vennlig hilsen
Styret i Rådyrveien Borettslag