Dialogmøte om beboerparkering i Bjerke bydel, tirsdag 5 desember Kl.19.00- 20.00

Begge møtene holdes i bydelens lokaler Ulvenveien 80 på Økern.

Om du søker adressen på Google map, skriv: Ulvenveien 88.

I dialogmøte vil Bymiljøetaten informere om ordningen. Det settes av god tid til å stille spørsmål.

Vi ønsker også å høre styret sin mening om saken, så send oss en e-post etter møtet, innen 22. januar-18. Se vedlegg under saken for mer informasjon

Påmelding til dialogmøtet sendes oss på e-post innen fredag 1. desember.

Vedlagt følger

- Informasjon om ordningen (en kort og en lang versjon)

- Opplysninger om møtet den 5. des. for innhenting av synspunkter fra egne beboere

Bydelen ser gjernet at styret henger opp denne informasjonen på sin egen oppslagstavle.

Med hilsen

Oslo kommune
Bydel Bjerke
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@bbj.oslo.kommune.no

www.oslo.kommune.no