Bygårdsservice AS er ny vaktmestertjeneste i borettslaget fra 01.01.24

Bygårdsservice vil bistå med  ordinære vaktmestertjenesteer, stell av grøntarealer og brøyting

De har ikke mulighet til å ta oppdrag for prvatpersoner i borettslaget