Styret 2016

Tittel:

Navn:

Adresse

Mobiltlf:

E-post:

Styreleder

Erlend Brekke

Rådyrveien 5

911 93 501

post@rvbrl.no

erlend.brekke@ringnes.no

Styremedlem

Erik Ambli


Rådyrveien 7Styremedlem

Marianne Karlsen


Rådyrveien 7


Styremedlem

Nina Øyan


Rådyrveien 3B


Styremedlem

Martin S.Noreng


Rådyrveien 3A


Vara 1

Hanne Wibeke Aaser


Rådyrveien 7


Vara 2


Anette Andersen


Rådyrveien 1


Vara 3

Lise Sørli


Rådyrveien 5
Styrets fakturaadresse er:


Rådyrveien Borettslag
c/o Fakturamottak USBL
Postboks 4391 Vika
8606 Mo i Rana


Skal faktura sendes til USBL på e-post må man forholde seg til følgende:

e-post: faktura@usbl.no 


Når man sender en faktura til faktura@usbl.no, så får leverandøren en bekreftelsesmail, som enten sier 'MAIL ACCEPTED' eller 'MAIL FAILED'.

Mail accepted sendes der hvor fakturaen innfrir kriteriene for innsendelse av faktura som er følgende: 


· 1 Vedlegg pr mail (max 2 MB)

· Vedlegget må inneholde en komplett faktura

· Vedleggets filnavn på vedlegg må ikke inneholde spesialtegn eller æøå

· Vedlegget må være i formatet PDF eller TIFF(gruppe4). Øvrige vedlegg ignoreres

· Eventuelle underlag til faktura må legges inn i samme vedleggsfil som fakturaen