Ny innlogging for reservering av vask og betaling i vaskeriet.

Du må nå få en betalingstag, og opprette egen bruker både for å reservere tid og betale.
Tag fåes på styrerommet på mandager mellom kl 20 - 21.
Under følger nettsted for innlogging samt bruksanvisning på dansk og engelsk.

Innlogging til nettsted


vasketid.no