Snømåking av verandaer

Styret oppfordrer beboerene til å måke sine verandaer