Vedrørende skifte av dørlåser på ytterdør i borettslaget

Da styret ser at det er flere av våre beboere som har valgt å gå over til kodelåser på ytterdørene sine, ønsker styret  i den forbindelse å gi beskjed om at dette er ikke er lov Da dette er å anse som fasadeendring. 

Det betyr  at om du har behov for å skifte  dørlås, må den ha tilnærmet lik utseende som den tidligere orginale låsen.

Styret anbefaler for eksempel denne, da  den støtter kravene og ikke er synlig utenfra 

https://www.dormakaba.com/resource/blob/1234992/d22876e2d658d2a978ab4b3ab0187498/no-dkey-a4-produktblad-210614--1--pdf-data.pdf