Høstdugnad holdes lørdag 12.10 fra Kl. 11.00- 14.00

Vi vil få invitere alle som kan til høstdugnaden vår i borettslaget som holdes på lørdag fra Kl. 11.00- 14.00.
Det blir kosting og stell av utearealer, fjerning av løv og rydding. 

Du trenger ikke å holde på i 3 timer, men møt opp ved dugnadsrommet ved blokk 7, så skal vi finne på litt å gjøre til deg.

Container kommer onsdag 9.10.

Benytt sjansen nå til å kaste det du ikke skal ha lenger, men husk at hvitevarer og spesialavfall ikke skal kastes i disse

Alt som står hensatt av løsøre og ting i kjellergangen vil bli kastet!

Velkomiteen sørger for noe bevertning og litt å drikke når vi har jobbet litt.

Dette er også en fin sosial sammenkomst med naboene dine
Kommer du?