Vi ønsker Abba Renhold velkommen som ny leverandør av renholdstjenester i Rådyrveien Borettslag fra 1 september

Avtalen gjelder renhold av trappeoppganger, vaskeriet og matteleie
Matter blir byttet hver tirsdag og det vil bli trappevask vil skje hver fredag
I vinterhalvåret har vi utvidet renholdet og det vil det bli vasket 2 ganger i
uken primært tirsdag og fredag i tillegg til mattebytte på tirsdager