Viktig informasjon om ny oppmerking av parkeringsplasser